absent cipto hermawan (jun 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl cod Duration Task Pay
41018 0018 Cipto Hermawan 26/05/2018 UM/Lembur/Transport 550.000
41018 0018 Cipto Hermawan 27/05/2018 Uang Luar Kota 0
41018 0018 Cipto Hermawan 28/05/2018 10:24:50 16:00:01 Jakarta 0 k 5:35:11 Uang Bonus 0
41018 0018 Cipto Hermawan 29/05/2018 Uang Makmal 0
41018 0018 Cipto Hermawan 30/05/2018 4:53:53 16:00:01 Jakarta 0 k 11:06:08 Uang Sarapan 0
41018 0018 Cipto Hermawan 31/05/2018 5:12:35 16:00:01 Jakarta 0 k 10:47:26 TOTAL 550.000
41018 0018 Cipto Hermawan 01/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 02/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 03/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 04/06/2018 6:01:17 16:00:01 Jakarta 0 k 9:58:44
41018 0018 Cipto Hermawan 05/06/2018 5:31:57 16:00:01 Jakarta 0 k 10:28:04
41018 0018 Cipto Hermawan 06/06/2018 6:16:47 16:00:01 Jakarta 0 k 9:43:14
41018 0018 Cipto Hermawan 07/06/2018 5:39:21 16:00:01 Jakarta 0 k 10:20:40
41018 0018 Cipto Hermawan 08/06/2018 6:00:23 16:00:01 Jakarta 0 k 9:59:38
41018 0018 Cipto Hermawan 09/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 10/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 11/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 12/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 13/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 14/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 15/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 16/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 17/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 18/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 19/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 20/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 21/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 22/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 23/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 24/06/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 25/06/2018 6:15:16 16:00:01 Jakarta 0 k 9:44:45

Absent Cipto Hermawan (may 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41018 0018 Cipto Hermawan 26/04/2018 6:46:21 16:00:56 Jakarta 0 0 9:14:35 UM/Lembur/Transport 1.231.250
41018 0018 Cipto Hermawan 27/04/2018 6:27:05 16:01:00 Jakarta 0 0 9:33:55 Uang Luar Kota 0
41018 0018 Cipto Hermawan 28/04/2018 Uang Bonus 0
41018 0018 Cipto Hermawan 29/04/2018 Uang Makmal 0
41018 0018 Cipto Hermawan 30/04/2018 5:51:55 16:12:17 Jakarta 0 0 10:20:22 Uang Sarapan 0
41018 0018 Cipto Hermawan 01/05/2018 TOTAL 1.231.250
41018 0018 Cipto Hermawan 02/05/2018 6:29:04 16:12:27 Jakarta 0 0 9:43:23
41018 0018 Cipto Hermawan 03/05/2018 7:15:06 16:54:00 Jakarta 0 0 9:38:54
41018 0018 Cipto Hermawan 04/05/2018 6:12:38 16:32:20 Jakarta 0 0 10:19:42
41018 0018 Cipto Hermawan 05/05/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 06/05/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 07/05/2018 6:05:59 16:12:53 Jakarta 0 0 10:06:54
41018 0018 Cipto Hermawan 08/05/2018 6:30:49 16:11:19 Jakarta 0 0 9:40:30
41018 0018 Cipto Hermawan 09/05/2018 6:25:48 23:16:17 Jakarta 0 0 16:50:29
41018 0018 Cipto Hermawan 10/05/2018 Jakarta 0 0 0:00:00
41018 0018 Cipto Hermawan 11/05/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 12/05/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 13/05/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 14/05/2018 6:44:56 16:22:54 Jakarta 0 0 9:37:58
41018 0018 Cipto Hermawan 15/05/2018 6:19:01 16:19:08 Jakarta 0 0 10:00:07
41018 0018 Cipto Hermawan 16/05/2018 6:10:33 16:20:48 Jakarta 0 0 10:10:15
41018 0018 Cipto Hermawan 17/05/2018 6:17:04 17:27:29 Jakarta 0 0 11:10:25
41018 0018 Cipto Hermawan 18/05/2018 6:08:54 15:11:49 Jakarta 0 0 9:02:55
41018 0018 Cipto Hermawan 19/05/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 20/05/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 21/05/2018 6:13:42 15:22:10 Jakarta 0 0 9:08:28
41018 0018 Cipto Hermawan 22/05/2018 5:43:28 15:12:37 Jakarta 0 0 9:29:09
41018 0018 Cipto Hermawan 23/05/2018 5:56:04 15:13:00 Jakarta 0 0 9:16:56
41018 0018 Cipto Hermawan 24/05/2018 5:54:53 20:05:31 Jakarta 0 0 14:10:38
41018 0018 Cipto Hermawan 25/05/2018 5:33:00 15:13:00 Jakarta 0 0 9:40:00

Absent Cipto Hermawan (apr 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41018 0018 Cipto Hermawan 26/03/2018 UM/Lembur/Transport 1.175.000
41018 0018 Cipto Hermawan 27/03/2018 11:20:39 19:00:21 Jakarta 0 0 7:39:42 Uang Luar Kota 0
41018 0018 Cipto Hermawan 28/03/2018 10:16:19 20:38:04 Jakarta 0 0 10:21:45 Uang Bonus 0
41018 0018 Cipto Hermawan 29/03/2018 9:52:09 21:30:24 Jakarta 0 0 11:38:15 Uang Makmal 0
41018 0018 Cipto Hermawan 30/03/2018 Uang Sarapan 0
41018 0018 Cipto Hermawan 31/03/2018 TOTAL 1.175.000
41018 0018 Cipto Hermawan 01/04/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 02/04/2018 15:14:01 17:00:01 Jakarta 0 0 1:46:00
41018 0018 Cipto Hermawan 03/04/2018 8:36:04 19:20:05 Jakarta 0 0 10:44:01
41018 0018 Cipto Hermawan 04/04/2018 14:56:57 23:59:46 Jakarta 0 0 9:02:49
41018 0018 Cipto Hermawan 05/04/2018 12:25:26 23:05:22 Jakarta 0 0 10:39:56
41018 0018 Cipto Hermawan 06/04/2018 8:30:23 23:15:20 Jakarta 0 0 14:44:57
41018 0018 Cipto Hermawan 07/04/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 08/04/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 09/04/2018 12:45:00 17:00:01 Jakarta 0 0 4:15:01
41018 0018 Cipto Hermawan 10/04/2018 9:07:54 17:00:01 Jakarta 0 0 7:52:07
41018 0018 Cipto Hermawan 11/04/2018 8:08:40 17:01:35 Jakarta 0 0 8:52:55
41018 0018 Cipto Hermawan 12/04/2018 7:24:35 15:59:33 Jakarta 0 0 8:34:58
41018 0018 Cipto Hermawan 13/04/2018 6:52:16 16:39:29 Jakarta 0 0 9:47:13
41018 0018 Cipto Hermawan 14/04/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 15/04/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 16/04/2018 8:58:00 16:10:47 Jakarta 0 0 7:12:47
41018 0018 Cipto Hermawan 17/04/2018 7:15:27 16:33:09 Jakarta 0 0 9:17:42
41018 0018 Cipto Hermawan 18/04/2018 6:50:03 16:01:34 Jakarta 0 0 9:11:31
41018 0018 Cipto Hermawan 19/04/2018 7:15:32 16:05:09 Jakarta 0 0 8:49:37
41018 0018 Cipto Hermawan 20/04/2018 6:45:10 16:10:09 Jakarta 0 0 9:24:59
41018 0018 Cipto Hermawan 21/04/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 22/04/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 23/04/2018 6:56:52 16:03:06 Jakarta 0 0 9:06:14
41018 0018 Cipto Hermawan 24/04/2018 6:42:38 16:00:27 Jakarta 0 0 9:17:49
41018 0018 Cipto Hermawan 25/04/2018 6:47:30 16:14:14 Jakarta 0 0 9:26:44

 

cipto hermawan (mar 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41018 0018 Cipto Hermawan 26/02/2018 12:11:29 sumsel 1 UM/Lembur/Transport 518.750
41018 0018 Cipto Hermawan 27/02/2018 9:18:28 sumsel 1 Uang Luar Kota 3.960.000
41018 0018 Cipto Hermawan 28/02/2018 10:20:14 sumsel 1 Uang bonus 0
41018 0018 Cipto Hermawan 01/03/2018 9:18:28 sumsel 1 Uang Makmal 0
41018 0018 Cipto Hermawan 02/03/2018 11:49:07 sumsel 1 Uang Sarapan 0
41018 0018 Cipto Hermawan 03/03/2018 9:58:03 sumsel 1 TOTAL 4.478.750
41018 0018 Cipto Hermawan 04/03/2018 11:57:49 sumsel 1
41018 0018 Cipto Hermawan 05/03/2018 10:59:10 sumsel 1
41018 0018 Cipto Hermawan 06/03/2018 10:16:13 sumsel 1
41018 0018 Cipto Hermawan 07/03/2018 9:36:11 17:00:01 Jakarta 0 0 7:23:50
41018 0018 Cipto Hermawan 08/03/2018 10:07:59 20:26:58 Jakarta 0 0 10:18:59
41018 0018 Cipto Hermawan 09/03/2018 9:40:55 21:45:37 Jakarta 0 0 12:04:42
41018 0018 Cipto Hermawan 10/03/2018 10:05:42 21:25:52 Jakarta 0 0 11:20:10
41018 0018 Cipto Hermawan 11/03/2018 9:03:12 19:07:52 Jakarta 0 0 10:04:40
41018 0018 Cipto Hermawan 12/03/2018 10:34:02 18:07:40 Jakarta 0 0 7:33:38
41018 0018 Cipto Hermawan 13/03/2018 12:30:07 19:34:45 Jakarta 0 0 7:04:38
41018 0018 Cipto Hermawan 14/03/2018 10:31:15 20:16:31 Jakarta 0 0 9:45:16
41018 0018 Cipto Hermawan 15/03/2018 9:47:10 17:00:01 Jakarta 0 0 7:12:51
41018 0018 Cipto Hermawan 16/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 17/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 18/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 19/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 20/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 21/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 22/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 23/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 24/03/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 25/03/2018

Absent Cipto Hermawan (Feb 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41018 0018 Cipto Hermawan 26/01/2018 UM/Lembur/Transport 743.750
41018 0018 Cipto Hermawan 27/01/2018 Uang Luar Kota 2.200.000
41018 0018 Cipto Hermawan 28/01/2018 Uang bonus 0
41018 0018 Cipto Hermawan 29/01/2018 Uang Makmal 0
41018 0018 Cipto Hermawan 30/01/2018 Uang Sarapan 0
41018 0018 Cipto Hermawan 31/01/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00 TOTAL 2.943.750
41018 0018 Cipto Hermawan 01/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41018 0018 Cipto Hermawan 02/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41018 0018 Cipto Hermawan 03/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41018 0018 Cipto Hermawan 04/02/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 05/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41018 0018 Cipto Hermawan 06/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41018 0018 Cipto Hermawan 07/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41018 0018 Cipto Hermawan 08/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41018 0018 Cipto Hermawan 09/02/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 10/02/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 11/02/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 12/02/2018 10:27:01 17:57:06 Jakarta 0 0 7:30:05
41018 0018 Cipto Hermawan 13/02/2018 8:00:58 18:27:49 Jakarta 0 0 10:26:51
41018 0018 Cipto Hermawan 14/02/2018 8:10:51 19:30:42 Jakarta 0 0 11:19:51
41018 0018 Cipto Hermawan 15/02/2018 8:31:05 19:38:38 Jakarta 0 0 11:07:33
41018 0018 Cipto Hermawan 16/02/2018 8:20:27 8:21:12 Jakarta 0 0 0:00:45
41018 0018 Cipto Hermawan 17/02/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 18/02/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 19/02/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 20/02/2018 10:39:57 17:00:01 Jakarta 0 0 6:20:04
41018 0018 Cipto Hermawan 21/02/2018 18:08:03 palembang 1
41018 0018 Cipto Hermawan 22/02/2018 9:13:22 palembang 1
41018 0018 Cipto Hermawan 23/02/2018 9:50:43 palembang 1
41018 0018 Cipto Hermawan 24/02/2018 8:30:25 palembang 1
41018 0018 Cipto Hermawan 25/02/2018 9:16:19 palembang 1

Absent Cipto Hermawan (jan 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location Code Duration Task Pay
41018 0018 Cipto Hermawan 26/12/2017 12:48:20 UM/Lembur/Transport 418.750
41018 0018 Cipto Hermawan 27/12/2017 16:54:21 Uang Luar Kota 0
41018 0018 Cipto Hermawan 28/12/2017 13:06:48 Uang Internet 0
41018 0018 Cipto Hermawan 29/12/2017 13:30:01 Uang Makmal 0
41018 0018 Cipto Hermawan 30/12/2017 12:44:47 Uang Sarapan 0
41018 0018 Cipto Hermawan 31/12/2017 19:03:19 TOTAL 418.750
41018 0018 Cipto Hermawan 01/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 02/01/2018 6:35:39 16:13:06 Jakarta 0 9:37:27
41018 0018 Cipto Hermawan 03/01/2018 9:48:38 16:12:46 Jakarta 0 6:24:08
41018 0018 Cipto Hermawan 04/01/2018 8:19:14 17:11:06 Jakarta 0 8:51:52
41018 0018 Cipto Hermawan 05/01/2018 8:20:19 18:59:55 Jakarta 0 10:39:36
41018 0018 Cipto Hermawan 06/01/2018 8:15:39 14:00:01 Jakarta 0 5:44:22
41018 0018 Cipto Hermawan 07/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 08/01/2018 8:50:26 16:05:54 Jakarta 0 7:15:28
41018 0018 Cipto Hermawan 09/01/2018 7:53:20 17:31:22 Jakarta 0 9:38:02
41018 0018 Cipto Hermawan 10/01/2018 8:20:31 17:33:39 Jakarta 0 9:13:08
41018 0018 Cipto Hermawan 11/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 12/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 13/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 14/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 15/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 16/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 17/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 18/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 19/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 20/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 21/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 22/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 23/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 24/01/2018
41018 0018 Cipto Hermawan 25/01/2018