absent dodi setiadi (jun 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl cod Duration Task Pay
41020 0020 Dodi Setiadi 26/05/2018 UM/Lembur/Transport 0
41020 0020 Dodi Setiadi 27/05/2018 Uang Luar Kota 0
41020 0020 Dodi Setiadi 28/05/2018 Uang Bonus 0
41020 0020 Dodi Setiadi 29/05/2018 Uang Makmal 0
41020 0020 Dodi Setiadi 30/05/2018 Uang Sarapan 0
41020 0020 Dodi Setiadi 31/05/2018 TOTAL 0
41020 0020 Dodi Setiadi 01/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 02/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 03/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 04/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 05/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 06/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 07/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 08/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 09/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 10/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 11/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 12/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 13/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 14/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 15/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 16/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 17/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 18/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 19/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 20/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 21/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 22/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 23/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 24/06/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 25/06/2018

Absent Dodi Setiadi (may 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41020 0020 Dodi Setiadi 26/04/2018 8:58:23 21:18:38 Jakarta 0 0 12:20:15 UM/Lembur/Transport 193.750
41020 0020 Dodi Setiadi 27/04/2018 9:01:43 17:27:51 Jakarta 0 0 8:26:08 Uang Luar Kota 7.200.000
41020 0020 Dodi Setiadi 28/04/2018 Uang Bonus 0
41020 0020 Dodi Setiadi 29/04/2018 Uang Makmal 0
41020 0020 Dodi Setiadi 30/04/2018 Uang Sarapan 0
41020 0020 Dodi Setiadi 01/05/2018 TOTAL 7.393.750
41020 0020 Dodi Setiadi 02/05/2018 19:51:40 21:00:01 Jakarta 0 0 1:08:21
41020 0020 Dodi Setiadi 03/05/2018 8:09:23 17:24:28 Jakarta 0 0 9:15:05
41020 0020 Dodi Setiadi 04/05/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 05/05/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 06/05/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 07/05/2018 8:00:01 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 08/05/2018 12:34:47 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 09/05/2018 19:03:24 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 10/05/2018 7:46:32 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 11/05/2018 8:38:07 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 12/05/2018 21:48:21 aceh 1
41020 0020 Dodi Setiadi 13/05/2018 12:34:58 aceh 1
41020 0020 Dodi Setiadi 14/05/2018 10:20:46 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 15/05/2018 17:26:19 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 16/05/2018 9:12:15 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 17/05/2018 14:30:49 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 18/05/2018 10:34:01 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 19/05/2018 13:02:11 aceh 1
41020 0020 Dodi Setiadi 20/05/2018 15:02:36 aceh 1
41020 0020 Dodi Setiadi 21/05/2018 7:22:25 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 22/05/2018 0:23:23 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 23/05/2018 6:02:05 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 24/05/2018 1:25:12 aceh 1 0
41020 0020 Dodi Setiadi 25/05/2018

Absent Dodi Setiadi (apr 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41020 0020 Dodi Setiadi 26/03/2018 UM/Lembur/Transport 6.250
41020 0020 Dodi Setiadi 27/03/2018 Uang Luar Kota 2.400.000
41020 0020 Dodi Setiadi 28/03/2018 Uang Bonus 0
41020 0020 Dodi Setiadi 29/03/2018 Uang Makmal 0
41020 0020 Dodi Setiadi 30/03/2018 Uang Sarapan 0
41020 0020 Dodi Setiadi 31/03/2018 TOTAL 2.406.250
41020 0020 Dodi Setiadi 01/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 02/04/2018 19:15:24 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 03/04/2018 3:00:07 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 04/04/2018 8:50:54 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 05/04/2018 10:20:41 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 06/04/2018 13:21:34 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 07/04/2018 9:15:56 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 08/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 09/04/2018 9:30:36 9:41:11 Jakarta 0 0 0:10:35
41020 0020 Dodi Setiadi 10/04/2018 10:13:04 Jakarta 0 0
41020 0020 Dodi Setiadi 11/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 12/04/2018 9:25:06 Jakarta 0 0
41020 0020 Dodi Setiadi 13/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 14/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 15/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 16/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 17/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 18/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 19/04/2018 12:01:05 12:24:40 Jakarta 0 0 0:23:35
41020 0020 Dodi Setiadi 20/04/2018 11:39:27 Jakarta 0 0
41020 0020 Dodi Setiadi 21/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 22/04/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 23/04/2018 10:27:46 Jakarta 0 0
41020 0020 Dodi Setiadi 24/04/2018 12:39:30 Jakarta 0 0
41020 0020 Dodi Setiadi 25/04/2018 14:12:04 Jakarta 0 0

absent dodi setiadi (mar 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41020 0020 Dodi Setiadi 26/02/2018 UM/Lembur/Transport 56.250
41020 0020 Dodi Setiadi 27/02/2018 Uang Luar Kota 8.400.000
41020 0020 Dodi Setiadi 28/02/2018 8:06:33 17:19:38 Jakarta 0 0 9:13:05 Uang Bonus 0
41020 0020 Dodi Setiadi 01/03/2018 Uang Makmal 0
41020 0020 Dodi Setiadi 02/03/2018 Uang Sarapan 0
41020 0020 Dodi Setiadi 03/03/2018 TOTAL 8.456.250
41020 0020 Dodi Setiadi 04/03/2018 18:28:15 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 05/03/2018 8:54:26 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 06/03/2018 13:12:25 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 07/03/2018 9:42:41 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 08/03/2018 9:35:40 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 09/03/2018 17:52:45 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 10/03/2018 10:39:24 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 11/03/2018 19:12:17 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 12/03/2018 12:38:40 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 13/03/2018 12:00:01 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 14/03/2018 18:26:52 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 15/03/2018 11:21:39 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 16/03/2018 12:02:12 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 17/03/2018 1:03:35 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 18/03/2018 14:35:10 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 19/03/2018 12:00:01 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 20/03/2018 16:08:41 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 21/03/2018 18:37:32 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 22/03/2018 11:23:11 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 23/03/2018 13:48:50 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 24/03/2018 8:29:10 bali 1
41020 0020 Dodi Setiadi 25/03/2018

Absent Dodi Setiadi (Feb 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41020 0020 Dodi Setiadi 26/01/2018 UM/Lembur/Transport 450.000
41020 0020 Dodi Setiadi 27/01/2018 Uang Luar Kota 3.960.000
41020 0020 Dodi Setiadi 28/01/2018 Uang Bonus 0
41020 0020 Dodi Setiadi 29/01/2018 Uang Makmal 0
41020 0020 Dodi Setiadi 30/01/2018 Uang Sarapan 0
41020 0020 Dodi Setiadi 31/01/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00 TOTAL 4.410.000
41020 0020 Dodi Setiadi 01/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41020 0020 Dodi Setiadi 02/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41020 0020 Dodi Setiadi 03/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41020 0020 Dodi Setiadi 04/02/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 05/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41020 0020 Dodi Setiadi 06/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41020 0020 Dodi Setiadi 07/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41020 0020 Dodi Setiadi 08/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41020 0020 Dodi Setiadi 09/02/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 10/02/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 11/02/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 12/02/2018 12:46:23 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 13/02/2018 5:38:38 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 14/02/2018 6:25:36 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 15/02/2018 6:05:58 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 16/02/2018 17:07:57 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 17/02/2018 15:02:13 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 18/02/2018 23:14:49 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 19/02/2018 8:49:46 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 20/02/2018 8:51:59 batam 1
41020 0020 Dodi Setiadi 21/02/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 22/02/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 23/02/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 24/02/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 25/02/2018

Absent Dodi Setiadi (jan 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location Code Duration Task Pay
41020 0020 Dodi Setiadi 26/12/2017 UM/Lembur/Transport 437.500
41020 0020 Dodi Setiadi 27/12/2017 Uang Luar Kota 400.000
41020 0020 Dodi Setiadi 28/12/2017 Uang Internet 0
41020 0020 Dodi Setiadi 29/12/2017 7:14:20 17:25:55 Jakarta 0 10:11:35 Uang Makmal 0
41020 0020 Dodi Setiadi 30/12/2017 Uang Sarapan 0
41020 0020 Dodi Setiadi 31/12/2017 TOTAL 837.500
41020 0020 Dodi Setiadi 01/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 02/01/2018 9:13:29 16:06:49 Jakarta 0 6:53:20
41020 0020 Dodi Setiadi 03/01/2018 9:48:35 16:09:58 Jakarta 0 6:21:23
41020 0020 Dodi Setiadi 04/01/2018 10:12:35 16:53:17 Jakarta 0 6:40:42
41020 0020 Dodi Setiadi 05/01/2018 8:23:08 18:55:36 Jakarta 0 10:32:28
41020 0020 Dodi Setiadi 06/01/2018 8:15:01 14:00:01 Jakarta 0 5:45:00
41020 0020 Dodi Setiadi 07/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 08/01/2018 8:16:16 16:00:01 Jakarta 0 7:43:45
41020 0020 Dodi Setiadi 09/01/2018 8:16:16 16:00:01 Jakarta 0 7:43:45
41020 0020 Dodi Setiadi 10/01/2018 8:16:16 16:00:01 Jakarta 0 7:43:45
41020 0020 Dodi Setiadi 11/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 12/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 13/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 14/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 15/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 16/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 17/01/2018 11:36:56 bandung 1
41020 0020 Dodi Setiadi 18/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 19/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 20/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 21/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 22/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 23/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 24/01/2018
41020 0020 Dodi Setiadi 25/01/2018