Absent Edy Supriyono (apr 2018)

NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
0040 Edy Supriyono 26/03/2018 UM/Lembur/Transport 1.250.000
0040 Edy Supriyono 27/03/2018 Uang Luar Kota 0
0040 Edy Supriyono 28/03/2018 9:41:30 17:58:37 Jakarta 0 0 8:17:07 Uang Bonus 0
0040 Edy Supriyono 29/03/2018 4:33:33 19:38:11 Jakarta 0 0 15:04:38 Uang Makmal 0
0040 Edy Supriyono 30/03/2018 Uang Sarapan 0
0040 Edy Supriyono 31/03/2018 TOTAL 1.250.000
0040 Edy Supriyono 01/04/2018
0040 Edy Supriyono 02/04/2018 9:15:16 16:00:01 Jakarta 0 0 6:44:45
0040 Edy Supriyono 03/04/2018 8:35:32 16:00:01 Jakarta 0 0 7:24:29
0040 Edy Supriyono 04/04/2018 8:24:23 16:00:01 Jakarta 0 0 7:35:38
0040 Edy Supriyono 05/04/2018 8:13:09 16:00:01 Jakarta 0 0 7:46:52
0040 Edy Supriyono 06/04/2018 8:38:08 19:06:43 Jakarta 0 0 10:28:35
0040 Edy Supriyono 07/04/2018 7:56:44 16:00:01 Jakarta 0 0 8:03:17
0040 Edy Supriyono 08/04/2018 8:07:32 16:00:01 Jakarta 0 0 7:52:29
0040 Edy Supriyono 09/04/2018 8:21:22 16:00:01 Jakarta 0 0 7:38:39
0040 Edy Supriyono 10/04/2018 8:29:37 16:00:01 Jakarta 0 0 7:30:24
0040 Edy Supriyono 11/04/2018 8:08:26 17:01:16 Jakarta 0 0 8:52:50
0040 Edy Supriyono 12/04/2018 6:33:54 15:58:38 Jakarta 0 0 9:24:44
0040 Edy Supriyono 13/04/2018 6:33:01 16:09:49 Jakarta 0 0 9:36:48
0040 Edy Supriyono 14/04/2018
0040 Edy Supriyono 15/04/2018
0040 Edy Supriyono 16/04/2018 6:49:23 16:09:50 Jakarta 0 0 9:20:27
0040 Edy Supriyono 17/04/2018 7:53:21 17:08:08 Jakarta 0 0 9:14:47
0040 Edy Supriyono 18/04/2018 6:31:53 16:09:31 Jakarta 0 0 9:37:38
0040 Edy Supriyono 19/04/2018 6:43:26 16:05:58 Jakarta 0 0 9:22:32
0040 Edy Supriyono 20/04/2018 6:30:00 17:00:01 Jakarta 0 0 10:30:01
0040 Edy Supriyono 21/04/2018
0040 Edy Supriyono 22/04/2018
0040 Edy Supriyono 23/04/2018 7:41:30 17:09:14 Jakarta 0 0 9:27:44
0040 Edy Supriyono 24/04/2018 7:37:14 16:54:02 Jakarta 0 0 9:16:48
0040 Edy Supriyono 25/04/2018 6:20:13 17:19:28 Jakarta 0 0 10:59:15

 

absent edy supriyono (mar 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
61040 0040 Edy Supriyono 26/02/2018 9:08:57 palembang 1 UM/Lembur/Transport 106.250
61040 0040 Edy Supriyono 27/02/2018 9:18:24 palembang 1 Uang Luar Kota 9.680.000
61040 0040 Edy Supriyono 28/02/2018 11:21:15 palembang 1 Uang Bonus 0
61040 0040 Edy Supriyono 01/03/2018 10:19:42 palembang 1 Uang Makmal 0
61040 0040 Edy Supriyono 02/03/2018 9:49:50 palembang 1 Uang Sarapan 0
61040 0040 Edy Supriyono 03/03/2018 16:46:22 palembang 1 TOTAL 9.786.250
61040 0040 Edy Supriyono 04/03/2018 12:04:03 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 05/03/2018 9:28:18 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 06/03/2018 11:16:45 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 07/03/2018 10:11:17 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 08/03/2018 9:27:45 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 09/03/2018 9:10:06 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 10/03/2018 9:56:36 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 11/03/2018 10:36:57 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 12/03/2018 9:51:27 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 13/03/2018 9:57:58 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 14/03/2018 10:14:28 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 15/03/2018 9:37:49 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 16/03/2018 7:42:33 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 17/03/2018 9:07:31 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 18/03/2018 8:53:15 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 19/03/2018 10:02:05 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 20/03/2018
61040 0040 Edy Supriyono 21/03/2018 12:37:01 21:37:19 Jakarta 0 0 9:00:18
61040 0040 Edy Supriyono 22/03/2018
61040 0040 Edy Supriyono 23/03/2018 9:05:16 17:00:01 Jakarta 0 0 7:54:45
61040 0040 Edy Supriyono 24/03/2018
61040 0040 Edy Supriyono 25/03/2018

Absent Edy Supriyono (Feb 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
61040 0040 Edy Supriyono 26/01/2018 UM/Lembur/Transport 81.250
61040 0040 Edy Supriyono 27/01/2018 Uang Luar Kota 10.120.000
61040 0040 Edy Supriyono 28/01/2018 Uang Bonus 100.000
61040 0040 Edy Supriyono 29/01/2018 11:46:31 14:21:36 Jakarta 0 0 2:35:05 Uang Makmal 0
61040 0040 Edy Supriyono 30/01/2018 Uang Sarapan 0
61040 0040 Edy Supriyono 31/01/2018 TOTAL 10.301.250
61040 0040 Edy Supriyono 01/02/2018 11:21:37 21:34:24 Jakarta 0 0 10:12:47
61040 0040 Edy Supriyono 02/02/2018
61040 0040 Edy Supriyono 03/02/2018 10:00:01 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 04/02/2018 10:00:01 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 05/02/2018 14:23:25 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 06/02/2018 8:01:40 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 07/02/2018 8:20:25 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 08/02/2018 10:06:09 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 09/02/2018 7:19:19 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 10/02/2018 9:52:40 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 11/02/2018 9:54:54 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 12/02/2018 10:35:19 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 13/02/2018 10:26:47 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 14/02/2018 9:10:59 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 15/02/2018 8:55:05 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 16/02/2018 13:28:15 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 17/02/2018 9:49:28 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 18/02/2018 12:22:40 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 19/02/2018 10:07:26 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 20/02/2018 8:42:40 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 21/02/2018 8:48:19 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 22/02/2018 9:13:31 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 23/02/2018 9:51:14 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 24/02/2018 7:24:27 palembang 1 0
61040 0040 Edy Supriyono 25/02/2018 9:41:27 palembang 1 0

Absent Edy Supriyono (jan 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location Code Duration Task Pay
61040 0040 Edy Supriyono 26/12/2017 UM/Lembur/Transport 50.000
61040 0040 Edy Supriyono 27/12/2017 Uang Luar Kota 8.800.000
61040 0040 Edy Supriyono 28/12/2017 Uang Internet 0
61040 0040 Edy Supriyono 29/12/2017 Uang Makmal 0
61040 0040 Edy Supriyono 30/12/2017 Uang Sarapan 0
61040 0040 Edy Supriyono 31/12/2017 TOTAL 8.850.000
61040 0040 Edy Supriyono 01/01/2018
61040 0040 Edy Supriyono 02/01/2018
61040 0040 Edy Supriyono 03/01/2018 7:50:39 16:11:40 Jakarta 0 8:21:01
61040 0040 Edy Supriyono 04/01/2018 18:22:11 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 05/01/2018 9:13:30 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 06/01/2018 8:45:47 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 07/01/2018 9:18:53 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 08/01/2018 9:06:14 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 09/01/2018 8:11:23 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 10/01/2018 8:51:10 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 11/01/2018 12:25:04 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 12/01/2018 10:54:18 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 13/01/2018 9:48:29 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 14/01/2018 9:36:00 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 15/01/2018 8:38:42 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 16/01/2018 9:36:17 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 17/01/2018 9:17:45 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 18/01/2018 9:33:37 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 19/01/2018 9:27:53 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 20/01/2018 9:39:26 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 21/01/2018 10:20:55 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 22/01/2018 9:52:40 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 23/01/2018 9:03:15 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 24/01/2018 10:14:16 palembang 1
61040 0040 Edy Supriyono 25/01/2018 9:47:05 palembang 1