Absent Yoyon Paryono (Feb 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location dl mm Duration Task Pay
41021 0021 Yoyon Paryono 26/01/2018 UM/Lembur/Transport 787.500
41021 0021 Yoyon Paryono 27/01/2018 Uang Luar Kota 2.200.000
41021 0021 Yoyon Paryono 28/01/2018 Uang Internet 0
41021 0021 Yoyon Paryono 29/01/2018 Uang Makmal 0
41021 0021 Yoyon Paryono 30/01/2018 Uang Sarapan 0
41021 0021 Yoyon Paryono 31/01/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00 TOTAL 2.987.500
41021 0021 Yoyon Paryono 01/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41021 0021 Yoyon Paryono 02/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41021 0021 Yoyon Paryono 03/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41021 0021 Yoyon Paryono 04/02/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 05/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41021 0021 Yoyon Paryono 06/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41021 0021 Yoyon Paryono 07/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41021 0021 Yoyon Paryono 08/02/2018 8:00:01 17:00:01 Jakarta 0 0 9:00:00
41021 0021 Yoyon Paryono 09/02/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 10/02/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 11/02/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 12/02/2018 12:26:40 17:00:01 Jakarta 0 0 4:33:21
41021 0021 Yoyon Paryono 13/02/2018 8:00:20 20:44:11 Jakarta 0 0 12:43:51
41021 0021 Yoyon Paryono 14/02/2018 8:05:43 20:50:13 Jakarta 0 0 12:44:30
41021 0021 Yoyon Paryono 15/02/2018 8:30:28 18:42:49 Jakarta 0 0 10:12:21
41021 0021 Yoyon Paryono 16/02/2018 8:20:24 16:34:26 Jakarta 0 0 8:14:02
41021 0021 Yoyon Paryono 17/02/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 18/02/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 19/02/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 20/02/2018 11:32:51 17:00:01 Jakarta 0 0 5:27:10
41021 0021 Yoyon Paryono 21/02/2018 18:07:03 palembang 1
41021 0021 Yoyon Paryono 22/02/2018 9:13:00 palembang 1
41021 0021 Yoyon Paryono 23/02/2018 9:41:58 palembang 1
41021 0021 Yoyon Paryono 24/02/2018 7:24:44 palembang 1
41021 0021 Yoyon Paryono 25/02/2018 9:16:43 palembang 1

Absent Yoyon Paryono (jan 2018)

PIN NIP Nama Tanggal Scan 1 Scan 2 Location Code Duration Task Pay
41021 0021 Yoyon Paryono 26/12/2017 UM/Lembur/Transport 775.000
41021 0021 Yoyon Paryono 27/12/2017 14:42:00 bandung 1 Uang Luar Kota 2.800.000
41021 0021 Yoyon Paryono 28/12/2017 Uang Internet 0
41021 0021 Yoyon Paryono 29/12/2017 4:27:23 16:53:27 Jakarta 0 12:26:04 Uang Makmal 0
41021 0021 Yoyon Paryono 30/12/2017 Uang Sarapan 0
41021 0021 Yoyon Paryono 31/12/2017 TOTAL 3.575.000
41021 0021 Yoyon Paryono 01/01/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 02/01/2018 6:29:52 16:11:20 Jakarta 0 9:41:28
41021 0021 Yoyon Paryono 03/01/2018 8:46:36 16:11:26 Jakarta 0 7:24:50
41021 0021 Yoyon Paryono 04/01/2018 8:18:23 17:12:48 Jakarta 0 8:54:25
41021 0021 Yoyon Paryono 05/01/2018 8:20:16 23:25:48 Jakarta 0 15:05:32
41021 0021 Yoyon Paryono 06/01/2018 8:12:57 14:00:01 Jakarta 0 5:47:04
41021 0021 Yoyon Paryono 07/01/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 08/01/2018 8:13:52 16:05:07 Jakarta 0 7:51:15
41021 0021 Yoyon Paryono 09/01/2018 7:37:09 17:31:07 Jakarta 0 9:53:58
41021 0021 Yoyon Paryono 10/01/2018 8:18:37 17:43:57 Jakarta 0 9:25:20
41021 0021 Yoyon Paryono 11/01/2018 13:32:50 banten 1
41021 0021 Yoyon Paryono 12/01/2018 8:25:03 14:01:18 Jakarta 0 5:36:15
41021 0021 Yoyon Paryono 13/01/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 14/01/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 15/01/2018 10:54:28 banten 1
41021 0021 Yoyon Paryono 16/01/2018 10:14:42 banten 1
41021 0021 Yoyon Paryono 17/01/2018 10:37:09 banten 1
41021 0021 Yoyon Paryono 18/01/2018 10:08:41 banten 1
41021 0021 Yoyon Paryono 19/01/2018 9:21:14 banten 1
41021 0021 Yoyon Paryono 20/01/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 21/01/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 22/01/2018
41021 0021 Yoyon Paryono 23/01/2018 6:50:25 20:13:57 Jakarta 0 13:23:32
41021 0021 Yoyon Paryono 24/01/2018 7:18:57 21:10:42 Jakarta 0 13:51:45
41021 0021 Yoyon Paryono 25/01/2018 7:51:12 12:00:01 Jakarta 0 4:08:49